Riko 29.4.2006

    Když Petr Rika koupil, byl to čtyřletý hřebec a nadějný skokan. Riko však velmi rychle pochopil krásu drezury a pomáhal Petrovi v jeho začátcích v jezdectví. Ze začátku si sice příliš nerozuměli a mnohokrát klopýtli, ale tvrdou prací a vzájemným nasloucháním vytvořili tým. V roce 2013 absolvovali svoji první sezónu v kategorii Z a L. V roce 2015 už začínají sportovat na úrovni S.